Igra otroka je temelj razvoja osebnosti

Bivanje v naravi je ključno za zdravje duha, duše in telesa

Ritem je skrivnost vsega živega

Meje omogočajo razvoj občutka varnosti in orientacije v času in prostoru

Posnemanje je pot učenja otroka. Odrasel mu je vzor.